Verovalitus.fi

Tuhti ja relevantti tietopaketti verotuksen muutoksenhausta

Tarvitsetko apua veronoikaisuun tai verovalitukseen?

Yllättikö perusteeton veromätky sinut?

Mitä pitää ottaa huomioon verovalitusta tehdessä?

Osaatko vedota oikeisiin pykäliin ja relevanttiin vero-oikeuskäytäntöön?

Mitä liitteitä ja selvitystä sinun kannattaa lähettää verottajalle verovalituksen tueksi?

Ei hätää. Veroasiantuntijamme vuosikymmenten kokemuksella auttavat sinua. Avustamme yrityksiä, yrityksen omistajia ja yksityishenkilöitä kaikissa veroasioissa. Tutkimme ensin asiasi ja sen jälkeen päätämme yhdessä, miten etenemme asiassa. Toimimme asiassasi ehdottoman luottamuksellisesti.

Oma-aloitteisten veroilmoitusvirheiden korjaaminen

Verovelvollisen on lain mukaan korjattava veroilmoituksessa oleva virhe antamalla kyseiseltä verokaudelta oikaisuilmoitus. Kyseeseen tulevat käytännössä useimmiten arvonlisäverotusta sekä ennakkoperintää koskevien taloudellisesti vähäisten virheiden korjaaminen. Korjausmenettely koskee sekä verovelvollisen eduksi, että hänen vahingokseen tapahtuneita virheitä. Lainvalmistelussa vähäisenä virheenä pidetään myös muita virheitä kuin taloudellisia virheitä. Laissa ei ole määritelty mitä taloudelliselta merkitykseltään vähäisillä virheillä tarkoitetaan.

Verohallinto on antanut ohjeen siitä, milloin virhettä on pidettävä vähäisenä, ja virheen korjaamisessa noudatettavasta menettelystä. Merkitykseltään vähäisenä virheenä pidetään enintään 500 euroa.

Verovelvollisella on siis mahdollisuus ilman aiheetonta viivytystä korjata taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Verovelvollisen tulisi korjata virhe viimeistään virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä annettavalla veroilmoituksella.

Verovelvollisen ei siis tarvitse jatkossa kohdistaa edellisessä kappaleessa tarkoitetun virheen korjaamista sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Tämä lisää joustavuutta oma-aloitteisten verojen ilmoitusmenettelyssä.

Viimeistään verovelvollisen olisi korjattava virhe kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, johon kuuluvaa verokautta korjaus koskee.

Verohallinto voi kuitenkin verovelvollisen virheen korjaamisesta huolimatta kohdistaa virheen korjauksen oikealle verokaudelle, jos tämä on verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen erityisestä syystä perusteltua. Tällainen syy voi olla vaikkapa verovalvonnallinen syy.

Mikäli ennakonpidätystä, lähdeveroa tai työnantajan sairausvakuutusmaksua koskeva taloudelliselta merkitykseltään vähäinen virhe havaitaan vasta kalenterivuoden päättymisen jälkeen, virheen korjaamisen edellytyksenä on, että oikaisut on tehty verotusmenettelylain mukaiseen vuosi-ilmoitukseen.

Pyydä ilmainen kartoitus

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoitus tilanteestasi.

Lakitoimisto Intressi Oy

Intressi Oy on erikoistunut yritysten verotukseen sekä omistajayrittäjien ja yksityishenkilöiden veroasioihin. Meidät on helppo tavoittaa sähköpostitse, puhelimitse kuin tapaamalla Helsingin keskustassa. Palvelemme sinua joustavasti, ja vältämme kaikkea raskasta byrokratiaa. Olemme saaneet kehuja hyvistä ja aikaa kestävistä ratkaisuista. Uskomme, että ratkaisujen on toimittava myös pitkällä tähtäyksellä, jotta ne aidosti hyödyttävät asiakkaitamme.

Lue lisää kotisivuiltamme intressi.fi

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.