Tietoa ennakkoratkaisusta

Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto ratkaisee yksittäisen veroasian. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. 

Minne ennakkoratkaisuhakemuksen voi tehdä?

Ennakkoratkaisu voidaan tehdä verohallinnolle eli OmaVeron kautta tai verotoimistoon. Mahdollista on tehdä ennakkoratkaisu myös keskusverolautakunnalle. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut ovat huomattavasti muita kalliimpia, maksu vaihtelee 980 eurosta 4200 euroon. Keskusverolautakunnan antamasta ennakkoratkaisussa on se hyvä puoli, että annetusta ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ennakollinen keskustelu haastavimmissa yritysveroasioissa

Joissain tapauksissa yritys voi käyttää apunaan ennakollista keskustelua Verohallinnon kanssa. Tämä tapa on useasti nopeampi ja joustavampi tapa verrattuna kirjalliseen ennakkoratkaisuun. Ennakollinen keskustelu on tarkoitettu haastavampiin verokysymyksiin, joihin ei löydy esimerkiksi vastausta verohallinnon ohjeista, tai tilanteisiin, jotka ovat tulkinnallisia.

Keskustelussa selvitetään esimerkiksi yhteisön toiminnan muutoksiin liittyviä verovaikutuksia. Yritys saa toiminnalleen verotuksellista ennustettavuutta ja keskustelu ohjaa yritystä toimimaan oikein. Keskustelu myös sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä ja parantaa Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä. Ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia.

Miten ennakollinen keskustelu etenee?

On hyvä käydä mahdollisesti tulkinnallista veroasiaa läpi veroasiantuntijan kanssa. On oltava selkeä kuva, soveltuuko ajateltu teema ennakolliseen keskusteluun. Ennakollisen keskustelun soveltuvuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Keskustelussa voidaan antaa ohjausta esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyen. Keskustelussa selvitetään, minkälaisia järjestelyjä yhteisö on suunnittelemassa ja keskustelun tuloksena yrityksellä on mahdollisuus saada tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Verottaja ei kuitenkaan toimi tässä asiassa konsulttina, vaan yrityksen tulee hankkia omaa osaamista ottamalla yhteyttä verojuristi.fi -palvelun kautta omaan veroasiantuntijaan.

Keskusteluun osallistuu aina vähintään kaksi asiantuntijaa Verohallinnosta ja yrityksen edustaja tai yrityksen palkkaama veroasiantuntija. Keskustelu voidaan käydä myös Teams-yhteydellä.

Ennakollinen kuuleminen etenee näin: https://www.vero.fi/contentassets/f13440a0502342e3b2262a7cba908746/ennakollinen-keskustelu_kuva-9.11.2021.pdf

Yritystä ohjataan keskustelussa suullisesti. On myös mahdollista, että tarvittaessa yritystä voidaan ohjata myös kirjallisesti. Verohallinto laatii ennakollisesta keskustelusta aina kirjallisen muistion. Useista samasta veroasiasta käydyistä keskusteluista voidaan laatia yksi muistio. Keskustelumuistio toimitetaan yhteisölle ennakollisen keskustelun jälkeen yrityksen OmaVeroon.

Miten voin hakea ennakollista keskustelua?

Voit hakea ennakollista keskustelua verottajalta tästä.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.